Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Sejarah dan Garis Keturunan Nabi dan Rasul yang Wajib Kita Ketahui

 

Sejarah dan Garis Keturunan Nabi dan Rasul yang Wajib Kita Ketahui

 

 

 

 

 

 

Sejarah 25 Nabi/Rasul

 1. ADAM as

Nama : Adam As.

Usia : 930 tahun

Periode sejarah :5872 – 4942 SM

Tempat turunnya di bumi : India, ada yang berpendapat di Jazirah Arab

Jumlah keturunannya (anak) : 40 (laki-laki dan perempuan)

Tempat wafat : India, ada yang berpendapat di Mekah

Di dalam Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 25 kali

 1. IDRIS as

Nama : Idris bin Yarid, nama aslinya Akhnukh, nama Ibunya Asyut

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as

Usia : 345 tahun

Periode sejarah :4533 – 4188 SM

Tempat diutus (lokasi) : Irak Kuno (Babylon, Babilonia) dan Mesir (Memphis)

Tempat wafat : Allah mengangkatnya ke langit

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 2 kali

 1. NUH as

Nama : Nuh bin Lamak

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as

Usia : 950 tahun

Periode sejarah : 3993 – 3043 SM

Tempat diutus (lokasi) : Selatan Irak

Jumlah keturunannya (anak) : 4 putra (Sam, Ham, Yafits dan Kan’an)

Tempat wafat : Mekah al-Mukarramah

Sebutan kaumnya : Kaum Nuh

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 43 kali

 1. HUD (Huud) as

Nama : Hud bin Abdullah

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Iram (Aram) ⇒ ‘Aush (‘Uks) ⇒ ‘Ad ⇒ al-

Khulud ⇒ Rabah ⇒ Abdullah ⇒ Hud as

Usia : 130 tahun

Periode sejarah : 2450 – 2320 SM

Tempat diutus (lokasi) : Al-Ahqaf (lokasinya antara Yaman dan Oman)

Jumlah keturunannya (anak) : –

Tempat wafat : Bagian Timur Hadramaut (Yaman)

Sebutan kaumnya : Kaum ‘Ad

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 7 kali

 1. SALEH (Shalih/Shaleh/Sholeh) as

Nama : Shalih bin Ubaid

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Iram (Aram) ⇒ Amir ⇒ Tsamud ⇒ Hadzir ⇒ Ubaid ⇒ Masah ⇒ Asif ⇒ Ubaid ⇒ Shalih as

Usia : 70 tahun

Periode sejarah : 2150 – 2080 SM

Tempat diutus (lokasi) : Daerah al-Hijr (Mada’in Salih, antara Madinah dan Syria)

Jumlah keturunannya (anak) : –

Tempat wafat : Mekah al-Mukarramah

Sebutan kaumnya : Kaum Tsamud

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 10 kali

 1. IBRAHIM as

Nama : Ibrahim bin Azar

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as

Usia : 175 tahun

Periode sejarah :1997 – 1822 SM

Tempat diutus (lokasi) : Ur di daerah selatan Babylon (Irak)

Jumlah keturunannya (anak) :13 anak (termasuk Nabi Ismail as & Nabi Ishaq as)

Tempat wafat : Al-Khalil (Hebron, Palestina/Israel)

Sebutan kaumnya : Bangsa Kaldan

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 69 kali

 1. LUTH as

Nama : Luth bin Haran

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Haran ⇒ Luth as

Usia : 80 tahun

Periode sejarah :1950 – 1870 SM

Tempat diutus (lokasi) : Sodom dan Amurah (Laut Mati atau Danau Luth)

Jumlah keturunannya (anak) : 2 putri (Ratsiya dan Za’rita)

Tempat wafat : Desa Shafrah di Syam (Syria)

Sebutan kaumnya : Kaum Luth

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 27 kali

 1. ISMAIL as

Nama : Ismail bin Ibrahim

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ismail as

Usia : 137 tahun

Periode sejarah : 1911 – 1774 SM

Tempat diutus (lokasi) : Mekah al-Mukarramah

Jumlah keturunannya (anak) : 12 anak

Tempat wafat : Mekah al-Mukarramah

Sebutan kaumnya : Amaliq dan Kabilah Yaman

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 12 kali

 1. ISHAQ (Ishak) as

Nama : Ishaq (Ishak) bin Ibrahim

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as

Usia : 180 tahun

Periode sejarah : 1897 – 1717 SM

Tempat diutus (lokasi) : Kota al-Khalil (Hebron) di daerah Kan’an (Kana’an)

Jumlah keturunannya (anak): 2 anak (termasuk Nabi Ya’qub as/Israil)

Tempat wafat : Al-Khalil (Hebron)

Sebutan kaumnya : Bangsa Kan’an

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 17 kali

 1. YA’QUB (Yakub/Israel/Israil) as

Nama : Ya’qub (Yakub/Israel) bin Ishaq (Ishak),

Garis Keturunan Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒ Ya’qub as

Usia : 147 tahun

Periode sejarah :1837 – 1690 SM

Tempat diutus (lokasi) : Syam (Syria/Siria)

Jumlah keturunannya (anak) : 12 anak laki-laki (Rubin, Simeon, Lewi, Yahuda, Dan, Naftali, Gad, Asyir, Isakhar, Zebulaon, Yusuf, dan Benyamin) dan 2 anak perempuan (Dina dan Yathirah)

Tempat wafat : Al-Khalil (Hebron), Palestina

Sebutan kaumnya : Bangsa Kan’an

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 18 kali

 1. YUSUF as

Nama : Yusuf bin Ya’qub (Yusuf bin Yakub)

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒ Ya’qub as ⇒ Yusuf as

Usia : 110 tahun

Periode sejarah : 1745 – 1635 SM

Tempat diutus (lokasi) : Mesir

Jumlah keturunannya (anak) : 3 anak (2 laki-laki, 1 perempuan)

Tempat wafat : Nablus

Sebutan kaumnya : Heksos dan Bani Israil

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 58 kali

 1. SYU’AIB (Syuaib) as

Nama : Syu’aib (Syuaib) bin Mikail

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Madyan ⇒ Yasyjur ⇒ Mikail ⇒ Syu’aib as

Usia : 110 tahun

Periode sejarah :1600 – 1490 SM

Tempat diutus (lokasi) : Madyan (di pesisir Laut Merah di tenggara Gunung Sinai)

Jumlah keturunannya (anak) : 2 anak perempuan

Tempat wafat :Yordania

Sebutan kaumnya : Madyan dan Ashhabul Aikah

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 11 kali

 1. AYUB (Ayyub) as

Nama : Ayub (Ayyub) bin Amush

Garis Keturunan Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒ al-‘Aish ⇒ Rum ⇒ Tawakh ⇒ Amush ⇒ Ayub as

Usia : 120 tahun

Periode sejarah :1540 – 1420 SM

Tempat diutus (lokasi) : Dataran Hauran

Jumlah keturunannya (anak) : 26 anak

Tempat wafat : Dataran Hauran

Sebutan kaumnya : Bangsa Arami dan Amori, di daerah Syria dan Yordania

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 4 kali

 1. DZULKIFLI (Zulkifli) as

Nama : Dzulkifli (Zulkifli) bin Ayub, nama aslinya Bisyr (Basyar)

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒ al-‘Aish ⇒ Rum ⇒ Tawakh ⇒ Amush ⇒ Ayub as ⇒ Dzulkifli as

Usia : 75 tahun

Periode sejarah : 1500 – 1425 SM

Tempat diutus (lokasi) : Damaskus dan sekitarnya

Jumlah keturunannya (anak) : –

Tempat wafat : Damaskus

Sebutan kaumnya : Bangsa Arami dan Amori (Kaum Rom), di daerah Syria dan Yordania

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 2 kali

 1. MUSA as

Nama : Musa bin Imran

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒ Ya’qub as ⇒ Lawi ⇒ Azar ⇒ Qahats ⇒ Imran ⇒ Musa as

Ibunya bernama: Yukabad (riwayat lain menyebutkan: Yuhanaz Bilzal)

Usia : 120 tahun

Periode sejarah : 1527 – 1407 SM

Tempat diutus (lokasi) : Sinai di Mesir

Jumlah keturunannya (anak) : 2 anak ( Azir dan Jarsyun), dari istrinya yang bernama Shafura (binti Nabi Syu’aib as)

Tempat wafat : Gunung Nebu (Bukit Nabu’) di Jordania (sekarang)

Sebutan kaumnya : Bani Israil dan Fir’aun (gelar raja Mesir)

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 136 kali

 1. HARUN as

Nama : Harun bin Imran, istrinya bernama Ayariha

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒ Ya’qub as ⇒ Lawi ⇒ Azar ⇒ Qahats ⇒ Imran ⇒ Harun as

Usia : 123 tahun

Periode sejarah : 1531 – 1408 SM

Tempat diutus (lokasi) : Sinai di Mesir

Jumlah keturunannya (anak) : –

Tempat wafat : Gunung Nebu (Bukit Nabu’) di Jordania (sekarang)

Sebutan kaumnya : Bani Israil dan Fir’aun (gelar raja Mesir)

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 20 kali

 1. DAUD (Dawud) as

Nama : Daud (Dawud, David) bin Isya

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud as

Usia : 100 tahun

Periode sejarah : 1063 – 963 SM

Tempat diutus (lokasi) : Palestina (dan Israil)

Keturunannya (anaknya) : Sulaiman (Sulaeman)

Tempat wafat : Baitul Maqdis (Yerusalem)

Sebutan kaumnya : Bani Israil

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 18 kali

 1. SULAIMAN (Sulaeman) as

Nama : Sulaiman (Sulaeman, Sulayman) bin Daud (Dawud)

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud as ⇒ Sulaiman as

Usia : 66 tahun

Periode sejarah : 989 – 923 SM

Tempat diutus (lokasi) : Palestina (dan Israil)

Keturunannya (anaknya) : Rahab’an (Ruhba’am/Rehabeam)

Tempat wafat : Baitul Maqdis (Yerusalem)

Sebutan kaumnya : Bani Israil

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 21 kali

 1. ILYAS as

Nama : Ilyas bin Yasin

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒ Ya’qub as ⇒ Lawi ⇒ Azar ⇒ Qahats ⇒ Imran ⇒ Harun as ⇒ Alzar ⇒ Fanhash ⇒ Yasin ⇒ Ilyas as

Usia : 60 tahun

Periode sejarah : 910 – 850 SM

Tempat diutus (lokasi) : Ba’labak (daerah di Lebanon)

Jumlah keturunannya (anak) : –

Tempat wafat : Diangkat Allah ke langit

Sebutan kaumnya : Bangsa Fenisia

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 4 kali

 1. ILYASA’ as

Nama : Ilyasa’ bin Akhthub

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒ Ya’qub as ⇒ Yusuf as ⇒ Ifrayim ⇒ Syutlim ⇒ Akhthub ⇒ Ilyasa’ as

Usia : 90 tahun

Periode sejarah : 885 – 795 SM

Tempat diutus (lokasi) : Jaubar, Damaskus

Jumlah keturunannya (anak) : –

Tempat wafat : Palestina

Sebutan kaumnya : Bangsa Arami dan Bani Israil

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 2 kali

 1. YUNUS (Yunan/ Dzan nun) as

Nama : Yunus (Yunan) bin Matta binti Abumatta, Matta adalah nama Ibunya ( catatan : Tidak ada dari para nabi yang dinasabkan ke Ibunya, kecuali Yunus dan Isa)

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒ Ya’qub as ⇒ Yusuf as ⇒ Bunyamin ⇒ Abumatta ⇒ Matta ⇒ Yunus as

Usia : 70 tahun

Periode sejarah : 820 – 750 SM

Tempat diutus (lokasi) : Ninawa, Irak

Jumlah keturunannya (anak) : –

Tempat wafat : Ninawa, Irak

Sebutan kaumnya : Bangsa Asyiria, di utara Irak

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 5 kali

 1. ZAKARIA (Zakariya) as

Nama : Zakaria (Zakariya) bin Dan

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud as ⇒ Sulaiman as ⇒ Rahab’am ⇒ Aynaman ⇒ Yahfayath ⇒ Syalum ⇒ Nahur ⇒ Bal’athah ⇒ Barkhiya ⇒ Shiddiqah ⇒ Muslim ⇒ Sulaiman ⇒ Daud ⇒ Hasyban ⇒ Shaduq ⇒ Muslim ⇒ Dan ⇒ Zakaria as

Usia :122 tahun

Periode sejarah : 91 SM – 31 M

Tempat diutus (lokasi) : Palestina

Jumlah keturunannya (anaknya) : 1 anak

Tempat wafat :Halab (Aleppo)

Sebutan kaumnya : Bani Israil

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 12 kali

 1. YAHYA as

Nama : Yahya bin Zakaria

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud as ⇒ Sulaiman as ⇒ Rahab’am ⇒ Aynaman ⇒ Yahfayath ⇒ Syalum ⇒ Nahur ⇒ Bal’athah ⇒ Barkhiya ⇒ Shiddiqah ⇒ Muslim ⇒ Sulaiman ⇒ Daud ⇒ Hasyban ⇒ Shaduq ⇒ Muslim ⇒ Dan ⇒ Zakaria as ⇒ Yahya as

Usia : 32 tahun

Periode sejarah : 1 SM – 31 M

Tempat diutus (lokasi) : Palestina

Jumlah keturunannya (anaknya) : –

Tempat wafat : Damaskus

Sebutan kaumnya : Bani Israil

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 5 kali

 1. ISA as

Nama : Isa bin Maryam binti Imran, Maryam adalah nama

Ibunya ( catatan : Tidak ada dari para nabi yang dinasabkan ke Ibunya, kecuali Isa dan Yunus)

Garis Keturunan : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ishaq as ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud as ⇒ Sulaiman as ⇒ Rahab’am ⇒ Radim ⇒ Yahusafat ⇒ Barid ⇒ Nausa ⇒ Nawas ⇒ Amsaya ⇒ Izazaya ⇒ Au’am ⇒ Ahrif ⇒ Hizkil ⇒ Misyam ⇒ Amur ⇒ Sahim ⇒ Imran ⇒ Maryam ⇒ Isa as

Usia : 33 tahun

Periode sejarah : 1 SM – 32 M

Tempat diutus (lokasi) : Palestina

Jumlah keturunannya (anaknya) : –

Tempat wafat : Diangkat oleh Allah ke langit

Sebutan kaumnya : Bani Israil

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 21 kali, sebutan al- Masih sebanyak 11 kali, dan sebutan Ibnu (Putra) Maryam sebanyak 23 kali

 1. MUHAMMAD S.A.W

Nama : Muhammad bin Abdullah

Garis Keturunan Ayah : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ismail as ⇒ Nabit ⇒ Yasyjub ⇒ Ya’rub ⇒ Tairah ⇒ Nahur ⇒ Muqawwim ⇒ Udad ⇒ Adnan ⇒ Ma’ad ⇒ Nizar ⇒ Mudhar ⇒ Ilyas ⇒ Mudrikah ⇒ Khuzaimah ⇒ Kinanah ⇒ an-Nadhar ⇒ Malik ⇒ Quraisy (Fihr) ⇒ Ghalib ⇒ Lu’ay ⇒ Ka’ab ⇒ Murrah ⇒ Kilab ⇒ Qushay ⇒ Zuhrah ⇒ Abdu Manaf ⇒ Hasyim ⇒ Abdul Muthalib ⇒ Abdullah ⇒ Muhammad saw

Garis Keturunan Ibu : Adam as ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qainan ⇒ Mahlail ⇒ Yarid ⇒ Idris as ⇒ Mutawasylah ⇒ Lamak ⇒ Nuh as ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyadz ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Azar ⇒ Ibrahim as ⇒ Ismail as ⇒ Nabit ⇒ Yasyjub ⇒ Ya’rub ⇒ Tairah ⇒ Nahur ⇒ Muqawwim ⇒ Udad ⇒ Adnan ⇒ Ma’ad ⇒ Nizar ⇒ Mudhar ⇒ Ilyas ⇒ Mudrikah ⇒ Khuzaimah ⇒ Kinanah ⇒ an-Nadhar ⇒ Malik ⇒ Quraisy (Fihr) ⇒ Ghalib ⇒ Lu’ay ⇒ Ka’ab ⇒

Murrah ⇒ Kilab ⇒ Qushay ⇒ Zuhrah ⇒ Abdu Manaf ⇒ Wahab ⇒ Aminah ⇒ Muhammad saw

Usia : 62 tahun

Periode sejarah : 570 – 632 M

Tempat diutus (lokasi) : Mekah al-Mukarramah

Jumlah keturunannya (anak) : 7 anak (3 laki-laki (Qasim, Abdullah & Ibrahim) dan 4 perempuan (Zainab, Ruqayyah, Ummi Kultsum & Fatimah az Zahrah)

Tempat wafat : Madinah an-Nabawiyah

Sebutan kaumnya : Bangsa Arab

di Al-Quran namanya disebutkan sebanyak : 25 kali secara jelas

 

 

 

No comments yet.

Leave a Comment